Yargıtay Kararı – Markanın Hükümsüzlüğü

                 T.C         

       YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/945

K. 2011/10250

T. 12.9.2011

DAVA: Taraflar arasında görülen davada Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 20.10.2009 tarih ve 2008/246-2009/341 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Murat Azaklı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

KARAR: Davacı vekili, müvekkili adına 30.12.1998 tarihinde tpe nezdinde 29. sınıfta c… b…. v… + şekil ibareli markanın tescil edildiğini, davalı şirketin ise besler ibareli markası bulunmakla...

Devamını Oku