Yargıtay Kararı – Marka İltibası

 

           

               T.C     

      YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/14416

K. 2011/8693

T. 12.7.2011

 

DAVA: Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 31.3.2009 tarih ve 2007/3-2009/39 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Erol Kaplan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

 

KARAR: Davacı vekili, müvekkili şirketin “P… M..”, “M…” ve tanınmış “E… M…” markalarının sahibi olduğunu, bu markalar ile ayırt...

Devamını Oku