Danıştay Kararı – İstifa Sonrası Memurluğa Dönüş

       

T.C.

DANIŞTAY

12. DAİRE

E. 1998/549

K. 1999/113

T. 3.2.1999

KAVRAMLAR

Memuriyet

İstifa

Öğretmenlik Ataması

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Devlet Memurları Kanunu

Memurluğa Geri Dönüş Şartları

657 Sayılı Kanunun 92. Maddesi

DAVA:

Davacı: …

Karşı Taraf: Milli Eğitim Bakanlığı

İsteğin Özeti: Dava, öğretmenliğe atanmak için başvuran davacının, isteminin reddine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının işlemi ile bu işlemin dayanağı olan 19.1.1995 günlü ve 22176 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilen Milli Eğitim...

Devamını Oku