MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU

             Kanun Numarası                 : 4639

             Kabul Tarihi                          : 10/4/2001

             Yayımlandığı R. Gazete       : Tarih : 13/4/2001   Sayı : 24372

             Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 5,   Cilt : 40

             Amaç ve kapsam

Madde 1 – Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında etkinliği artırmak ve kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini temin etmek amacıyla bunların malî ve sosyal hakları arasındaki adaletsizlikleri gidermek üzere Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmiştir.

Bu Kanuna göre çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler, kamu kurum ve kuruluşlarında (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilât kanunları ile diğer kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin bu teşkilâtlarla ilgili...

Devamını Oku