T.C.

               İSTANBUL

…İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:2013/……….. ESAS

                …………… BANK A.Ş.

                                                                                            ……………… ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ALACAKLI     :

VEKİLİ         : Avukat Arif BALTACI

BORÇLU       :

BORÇ            : …………………….TL (Faiz ve masraflar hariç)

 

İstanbul …. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/……… D.iş sayılı kararı gereğince;

Borçlunun işbu borcundan dolayı nezdinizdeki her türlü mevduatlarının, her türlü alacaklarının, kiralık kasalarının, vadeli...

Devamını Oku