Yargıtay Kararı – Kıdem Tazminatı Alacağı

T.C

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/13374

K. 2009/38104

T. 28.12.2009

DAVA: Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, izin, hafta tatili, bayram ve genel tatil alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi B.Ünal tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR: 1- Kıdem tazminatına esas alınması gereken süre taraflar arasında uyuşmazlık konusudur. İşverene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin, isini kaybetmesi halinde işinde yıpranması, yeni bir iş edinmede karşılaşacağı güçlükler ve işyerine sağladığı katkı göz önüne alınarak, geçmiş hizmetlerine karşılık işveren tarafından işçiye...

Devamını Oku