Milli Emlak Genel Tebliği

(SIRA NO: 367)

9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kamu konutlarının aylık kira bedellerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi uygun görülmüştür.

1) Kira bedelleri

Yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için;

15/1/2015 tarihinden itibaren;

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 1,49.-TL/m²,
b) Kalorifersiz konutlarda 2,32.-TL/m²,
c) Kaloriferli konutlarda 3,05.-TL/m²,

kira bedeli alınır.

2) Kira bedeline yapılacak ilaveler

Yukarıda belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için aşağıda belirtilen tutarlarda ilave kira bedeli alınır:

A) Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,28.-TL/m²,

B) Elektrik ve su bedellerinin tespitinde;...

Devamını Oku