Hukuk Genel Kurulu Kararı – Miras

T.C

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2011/16-709

K. 2011/735

T. 07.12.2011

KAVRAMLAR

KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ

KAZANDIRICI ZAMAN AŞIMI

MİRASÇILIK VE MİRASIN GEÇİŞİ

KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ TESCİL MÜŞTEREK MÜLKİYET ZİLYETLİKLE İKTİSAP MİRASÇILIK İLİŞKİSİ MALİK SIFATI

4722 S. TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEK… Madde 17

3402 S. KADASTRO KANUNU Madde 14

ÖZET: Taraflar arasındaki “kadastro tespitine itiraz” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Şarkışla Kadastro Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 11.11.2008 gün ve 2007/113 E- 2008/204 K.sayılı kararın incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 16.Hukuk Dairesinin 26.10.2009 gün...

Devamını Oku