Yargıtay Kararı – İcra İnkar Tazminatı

                 

T.C         

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/5833

K. 2014/868

T. 21.1.2014

KAVRAMLAR

İcra İnkar Tazminatı

İtirazın İptali

Yargı Yolu

Kamu Düzenine İlişkin Şartlar

Muhtaçlık Aylığı Bağlanması

İş Mahkemesinin Görevli Olmaması

DAVA: Dava, İcra takibine vaki itirazın iptaliyle İcra inkar tazminatı istemine ilişkindir. Mahkeme; yazılı biçimde davanın kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, davalı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar...

Devamını Oku