00/00/2013

(Baltacı Avukatlık Ofisi)

AVUKAT ÜCRET SÖZLEŞMESİ

 

İş Sahibinin

Adı-Soyadı-Tc’si

Adresi 

Avukat                                               

Adı-Soyadı-Tc’si                            

Ücret 

İşin Konusu 

Yukarıda kimlik bilgileri verilen avukat ile iş sahibi arasında belirtilen konuda ve anılan ücret ile Avukatlık Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki şartlarla bir ücret sözleşmesi yapılmıştır.

MADDE-1 :Avukata verilen işten dolayı kendisine ödenecek vekâlet ücreti ve avukat tarafından bildirilecek masraf avansının tamamı iş başında nakden ödenecektir. Sözleşmeye konu iş karşılığında ayrıca dava bedelinin %…’i dava sonunda avukata nakden ödenecektir.

Devamını Oku