Yargıtay Kararı – Nafaka Artırımı

   

               

T.C       

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/18061

K. 2014/2422

T. 18.2.2014

KAVRAMLAR

Nafaka Artırımı

Yoksulluk Nafakası

İştirak Nafakası

Dul Yetim Aylığı

DAVA: Taraflar arasında görülen nafaka artırımı, yoksulluk nafakasının kaldırılması davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı-k.davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR: Davacı vekili dilekçesi ile; tarafların 2005 tarihli kararla boşandıklarını, davacı için aylık 200 TL yoksulluk, çocukları için de 200’er TL iştirak...

Devamını Oku