4636 SAYILI MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞININ KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

 

(Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ve Devlet Memurları Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun)

 

          Kanun Numarası                     : 4636

          Kabul Tarihi                              : 5/4/2001

          Yayımlandığı R. Gazete          : Tarih : 13/4/2001 Sayı : 24372

          Yayımlandığı Düstur               : Tertip : 5,   Cilt : 40 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

             Amaç ve kapsam

Madde 1 – Bu Kanunun amacı; barışta ve savaşta Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ve...

Devamını Oku