Yargıtay Kararı – Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası

T.C           

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2010/18-722

K. 2011/144

T. 13.04.2011

KAVRAMLAR

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI

NÜFUSTA BABA ADININ DÜZELTMESİ

4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU Madde 27

5490 S. NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU Madde 7,14,35,38

ÖZET: Taraflar arasındaki “nüfusta baba adının düzeltmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kadıköy 3.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 11.03.2009 gün ve 2008/275 E.-2009/102 K. sayılı kararın incelenmesi davalı idare temsilcisi tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 21.01.2010 gün ve 2009/9994 -2010/363 sayılı ilamı ile; (“…Dava dilekçesinde, davacı vekili, davacının babasının “Y….” olan adının “Y…. K….” olarak düzeltilmesini...

Devamını Oku