İSTANBUL …. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: 2013/……. Esas

ÖDEME YASAĞININ KALDIRILMASINI

TALEP EDEN:

VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI

DAVACI:

VEKİLİ:

KONU: Dava dilekçesine karşı ayrıntılı beyanlarımızı içeren dilekçemizdir. 

AÇIKLAMALAR

1-Davacı …………………. A.Ş şirketi davaya konu çeklerin şirketlerinde yapılan hırsızlık dolayısıyla zayii olduğundan dolayı huzurda görülmekte olan iş bu davayı açmış ve ödeme yasağı kararı almıştır. Çekler ile ilgili olarak ortaya atılan hırsızlık iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Çalındığı iddia edilen ve ödeme yasağı verilen çekler içerisinde farklı keşide tarihli toplamda 11 adet çekin müvekkilimizde olması sebebiyle davaya müdahale etme zorunluluğumuz doğmuştur. Müvekkil şirketteki çekler davacı tarafından iddia edildiği gibi firmalarından çalınmamıştır.  Dosyaya sunduğumuz ………. tarihli, ……….. tarihli, ………….tarihli, ………………..tarihli, ………….. tarihli ve ……………tarihli çek teslim tutanaklarından açıkça anlaşılacağı üzere davacı tarafından...

Devamını Oku