Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları Hakkında Yargıtay Kararları

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/2885

K. 2003/9174

T. 13.10.2003

• ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNUN İPTALİ TALEBİ (Azınlık Hakkı Sahibi Olan Davacının Bilançonun Tasdiki ve Bağlantılı Müzakerelerin Ertelenmesi Talebine Rağmen Bu Hususlarda Alınan Kararların İptali)

• BİLANÇONUN TASDİKİ VE BUNUNLA BAĞLANTILI GENEL KURUL GÜNDEMİ (Azınlık Hakkı Sahibinin Talebiyle Bir Ay Ertelenmesi Mecburiyeti)

• AZINLIK HAKKI SAHİBİNİN HAKLARI (Bilançonun Tasdikinin Ertelenmesi Talebine Rağmen Genel Kurulda Bu Hususta Alınan Kararların İptali Talebi)

• GENEL KURULUN İPTALİ TALEBİ (Bİlançonun Tasdikinin Ertelenmesi Talebi İşleme Konmayan Azınlık Hakkı Sahibinin – Mahkeme Kararında İptal Edilen İşlemlerin Tek Tek Gösterilmesi Gereği)

 6762/m.334,335,377,381

ÖZET :Dava, T.T.K’nun 377. maddesine göre bilançonun tasdiki hakkındaki...

Devamını Oku