Ağır Ceza Mahkemesi Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2008/31221

K. 2010/40902

T. 27.12.2010

BANKA ZARARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ (Ağır Ceza Mahkemesi Dosyasında Alınan Bilirkişi Raporu İle Bu Dosyada Alınan Bilirkişi Raporları Arasında Çelişkiler Olduğundan Bu Çelişkilerin Giderilmesi Gerektiği)

BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI (Banka Zararının Ödetilmesi İstemi – Ağır Ceza Mahkemesi Dosyasında Alınan Bilirkişi Raporu İle Bu Dosyada Alınan Bilirkişi Raporları Arasında Çelişkiler Olduğundan Giderilmesi Gerektiği)

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORU (Davacının Zararından Davalının Sorumlu Olduğunun Tespiti Yapıldiği – Alınan Bilirkişi Raporu İle Bu Dosyada Alınan Bilirkişi Raporları Arasında Çelişkiler Olduğundan Bu Çelişkilerin Giderilmesi Gerektiği)

818/m.53

ÖZET: Davacı, uğranılan banka zararının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Davacı hukuka...

Devamını Oku