Yargıtay Kararı – Orman Kadastrosuna İtiraz

               

T.C        

YARGITAY

21.HUKUK DAİRESİ

E. 2007/16709

K. 2007/16597

T. 17.12.2007

KAVRAMLAR

DAVA AÇMA SÜRESİ

KADASTRO TESPİTİ İTİRAZ

ORMAN KADASTROSUNA İTİRAZ

ÖNCEDEN KADASTROSU YAPILMIŞ YERLER

6831 Sayılı ORMAN KANUNU Madde 2

3402 Sayılı KADASTRO KANUNU Madde 1, 22

“İçtihat Metni”

Taraflar arasındaki orman sınırlamasına itiraz ile tapu iptali ve tescil davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı Hazine ve OrmanYönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği...

Devamını Oku