GEÇİCİ PERSONEL SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

DEVREDEN İŞVEREN BİLGİLERİ    :

ÜNVAN

ADRES

SSK İŞYERİ SİCİL NO’SU

DEVRALAN İŞVEREN BİLGİLERİ    :

ÜNVAN

ADRES

SSK İŞYERİ SİCİL NO

DEVRE MUVAFAKAT EDEN

PERSONELİ BİLGİLERİ                       :

ADI SOYAD

SSK SİCİL NO

DOĞUM YERİ VE YILI

ADRES

TELEFON

SÖZLEŞME SÜRESİ                                 : ..,..,….. (BAŞLANGIÇ Tarihi)- ………. (BİTİŞ Tarihi)

KONU                                                         : “4857 Sayılı İş.Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, ……… tarihinden itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesine dayalı olarak devreden işveren nezdinde çalışmakta olan personel …………………..’nin, devralan işveren ………………. A.Ş’nin emir ve talimatlarıyla iş görmek üzere geçici devri konusunda tarafların anlaşmaları ile personelin...

Devamını Oku