4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

(ÖTV Kanunu)

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU

Kanun Numarası                   : 4760 Kabul Tarihi                            : 6/6/2002 Yayımlandığı R.Gazete       : Tarih : 12/6/2002 Sayı : 24783 Yayımlandığı Düstur           : Tertip : Cilt : 7 Sayfa:

BİRİNCİ BÖLÜM Konu, Tanımlar, Vergiyi Doğuran Olay, Mükellef Verginin konusu Madde 1 – 1. Bu Kanuna ekli; a) (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi, b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabı, c) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanlar ile (III) ve...

Devamını Oku