Anonim Şirket Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/3690

K. 2008/5378

T. 21.4.2008

 

• ŞİRKET GENEL MÜDÜRÜNÜN KANUNA AYKIRI DAVRANMASI ( Ana Sözleşmeye veya İş Görme Koşullarını Saptayan Diğer Hükümlere Aykırı Davranması Halinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Tabi Oldukları Hükümlere Göre Sorumlu Olduğu )

• ANONİM ŞİRKET ( Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyelerinin Tabi Oldukları Hükümlere Göre Ortaklığa Pay Sahiplerine ve Ortaklık Alacaklılarına Karşı Sorumlu Olduğu )

• GENEL MÜDÜRÜN SORUMLULUĞU ( Yönetim Kurulu Üyelerinin Tabi Oldukları Hükümlere Göre Ortaklığa Pay Sahiplerine ve Ortaklık Alacaklılarına Karşı Sorumlu Olduğu )

• GENEL KURUL KARARI ( Davanın Açılabilmesi İçin Genel...

Devamını Oku