CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU

Kanun Numarası                               : 4769 Kabul Tarihi                                        : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete                   : Tarih    : 2/8/2002      Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur                       : Tertip : Cilt : 7

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev Amaç Madde 1 – Bu Kanunun amacı, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin ihtiyacı olan nitelikli personelin yetiştirilmesi ve meslekî eğitimlerinin sağlanması amacıyla Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi ile bölge eğitim merkezlerinin kuruluş, görev ve...

Devamını Oku