4652 Sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu

 

          Kanun Numarası                    : 4652

          Kabul Tarihi                            : 25/4/2001

          Yayımlandığı R. Gazete         : Tarih : 9/5/2001 Sayı : 24397

          Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5,   Cilt : 40

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Madde 1 – Bu Kanunun amacı, Türk Polis Teşkilâtının en yüksek öğretim kurumu olan Polis Akademisi ve bağlı fakülteler, enstitüler ile polis meslek yüksek okullarındaki yüksek öğretim ile ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek, bu okulların teşkilâtlanmasını, görev ve sorumluluklarını, eğitim-öğretim, araştırma, yayın, öğretim elemanları ve öğrenciler ile ilgili esasları...

Devamını Oku