İSTANBUL … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

DOSYA NO:2013/……….. Esas

CEVABA CEVAP

VEREN (DAVACI):

VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: Davalının cevaba cevaplarına karşı ve delil listesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

1- Öncelikle davalı tarafın zaman aşımına ilişkin itirazlarının yerinde değildir. Bu sebeple zaman aşımı itirazını kabul etmiyoruz. Şöyle ki davalının sunmuş olduğu ……………. tarihli dilekçesinde durum açıkça görülmektedir. Davalı tarafından zaman aşımı iddiasının gerekçesi olarak bildirilen yazının müvekkil firmaya tebliğine dair herhangi bir kayıt veya imza bulunmamaktadır. Bir an için aksi düşünülse bile bu yazının davalı şirketin iç düzenlemesi olduğu ve genel hukuk kurallarıyla bağdaşmadığı açıktır. 

2- Davalı taraf cevap dilekçesinde davanın konusuna dair hiçbir cevap vermemiştir. Davalı taraf olayı farklı boyutlara taşıma çabası içerisindedir....

Devamını Oku