6552 Sayılı Yasa ile Yapılandırılan Vergi ve Prim Borçları Maddeleri

Torba Yasa’da merakla beklenen prim faiz afları geldi. Vergi Usul Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Vergi Cezaları, Gecikme zamları, gibi birçok cezada faiz affı olacak. Peşin ödemelerde faizin tamamı kaldırılırken taksitli ödemelerde 1 ila 2 arasında değişen oranlarda faiz uygulanacak. 

MADDE 73 – (1) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen;

a) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;

1) 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti hariç),

2) 2014 yılına ilişkin olarak 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2014 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar...

Devamını Oku