İSTANBUL … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO : 2013/………. Esas

BİLİRKİŞİ RAPORUNA

İTİRAZ EDEN (DAVACI) :

VEKİLİ : Av.Arif BALTACI

DAVALI :

VEKİLİ :

KONU : Bilirkişi raporuna karşı itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR 

 

1- Bilirkişi raporunda, kamulaştırılan alanın ne oranda hissesinin müvekkil şirketimize ait olduğunun bilinmediği belirtilmiştir.

Dosyada mevcut …………… tarihli sözleşme ve bedelin ödendiğini gösteren banka dekontundan anlaşılacağı üzere kamulaştırılan alanın tamamı müvekkil şirkete aittir

2- Bilirkişi raporunda, kamulaştırma bedelinin …………………. tarihinde tebliğ edildiği belirtilmiş ise de, 1…………………tarihli kamulaştırma bedeline ilişkin davalı yazısı şirketimize …………….. tarihinde tebliğ edilmiş ve ………………… tarihinde İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi kanalı ile dava açılmıştır.

3- Arsa bedeli olarak hesaplanan m2 bedeli rayiç...

Devamını Oku