Marka İzleme Hizmetinin İçeriği Nedir?

Marka İzleme Hizmetimiz; Türk Patent Enstitüsünü tarafından her ay yayınlanan “Resmi Marka Bülteni”nin ayrıntılı bir biçimde incelenerek marka hukukçularımız ve marka danışmanlarımız tarafından olası risklerin tartışılması ve markasını daha önce koruma altına aldığımız ve marka izleme hizmeti verdiğimiz markalar için herhangi bir risk oluşması durumunda olası risklerin ayrıntılı bir rapor haline getirilerek firmanıza ayrıntılı bir rapor sunulmasıdır.

Bu rapor doğrultusunda firmanızın talebi halinde ücret mukabilinde risk taşıyan işlemlerin engellenmesi veya tescil edilen markalara itiraz işlemleri yapılacaktır.

Marka İzleme işlemi sayesinde Markanıza olası bütün risklerden korunacak ve kötüniyetli olarak yapılan bütün işlemlere gecikmeden müdahale...

Devamını Oku