Yargıtay Kararı – Sahtecilik Suçunda Aldatma Kabiliyeti

T.C      

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2012/20340

K. 2013/18825

T. 2.12.2013

SAHTECİLİK (Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Takdir ve Tayininin Hakime Ait Olduğu – Söz Konusu Çekin Mahkeme Heyeti Tarafından İncelenip Aldatma Kabiliyeti Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği)

ALDATMA KABİLİYETİ (Mahkeme Heyeti Tarafından İncelenip Aldatma Kabiliyeti Bulunup Bulunmadığının Tespiti Gerektiği – Sahtecilik Suçuna Konu Teşkil Eden Çekin Aslının Dosyaya Getirtileceği )

ÇEK ASLI (Sahtecilik Suçuna Konu Teşkil Eden Çekin Aslının Dosyaya Getirtileceği – Aldatma Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığının Takdir ve Tayininin Hakime Ait Olduğu)

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (Karar Verilmesinde Mahkemece Kanaat Verici Basit Bir Araştırma İle Belirlenecek Maddi Zararların Esas Alınması ve Manevi Zararların...

Devamını Oku