Yargıtay Kararı – Boşanma ve Nafaka

             

T.C

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/10048

K. 2014/1573

T. 28.1.2014

KAVRAMLAR

Boşanma Davası

Nafaka Davaları

Kusur Tespiti

Birleşen Davalar

Ağır Kusurlu Eş

Sadakatsizlik

Fiziksel Şiddet

Eşit Kusur

DAVA: Taraflar arasındaki “boşanma” davalarının birleştirilerek yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-karşı davalı (koca) tarafından; birleşen boşanma davasının kabulü ve vekalet ücreti yönünden, davalı-karşı davacı (kadın) tarafından ise; kocanın kabul edilen boşanma davası, kusur belirlemesi, nafakalar ve tazminatlar yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı...

Devamını Oku