Yargıtay Kararı – Aylık (Ölüm Aylığı)

               

T.C         

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/11595

K. 2013/15652

T. 9.9.2013

KAVRAMLAR

Aylık

Ölüm Aylığı

Aylığın İptali

Yetim Aylığı

Sahte Boşanma Sebebiyle Aylık Kesilmesi

DAVA: Dava, Kurumun ölüm aylığının iptaline yönelik işlemin iptaliyle ödenmeyen aylıkların faiziyle ödenmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hükmün, davalı Kurum avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Devamını Oku