Yargıtay Kararı – Cezanın Ertelenmesi Gerekçe

             

T.C

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2010/25408

K. 2013/14837

T. 17.6.2013

KAVRAMLAR

Cezanın Ertelenmesi

Erteleme Gerekçeleri

Sanığın Kişiliği

Sanığı Suç İşlemeye İten Sebep

Pişmanlık

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Şikayete Bağlı Suçlar

DAVA: yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR: Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık...

Devamını Oku