İSTANBUL …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

DOSYA NO: 2013/…….. Esas

DAVACI:

VEKİLİ: Av.Arif BALTACI

DAVALI:

KONU: Hangi konuda tanıklık yapılacağını ve davalı tarafça sunulan belgeye karşı beyanlarımızı ihtiva eden dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR 

 

Davalı tarafça ………………… tarihli celsede ibraz edilen dekontlar, davalının iddia ettiği üzere ödemeyle ilgili değildir Şöyle ki:

I- Davalı …………………… tarihli celsede müvekkile olan borcunu ödediğini beyanla iş bu ödemenin yapıldığını gösterir iki adet dekont ibraz etmiştir.iş bu iddia yerinde değildir, dekontlar incelendiğinde, aracın kredi borcuyla ilgili olarak yapılan ödemeler olduğu aşikardır. Kaldı ki dekontun üzerinde de yatırılan paranın rehin kaldırma bedeli olarak tahsil edildiği açık ve net olarak yazmaktadır ki bu parada müvekkilin kendi hesabından satım avansı olmak şartıyla davalının kredi borcunun olduğu bankaya direk olarak ödenmiştir. Bu da...

Devamını Oku