İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/…….. Esas

CEVAP VEREN

DAVACI:

VEKİLİ: Avukat Arif BALTACI

DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: Davalının cevap dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1-Davalı vekili, mahkemenize verdiği ………………. tarihli cevap dilekçesinde özetle; davalı kurumu kayıt ve işlemlerinin doğru olduğunu, bu dava ile mahkemenin yanıltılmaya çalışıldığını, davacıdan kaynaklanan zararın davalı kuruma izafe edildiğini ‘ iddia etmektedir.Davalı vekilinin bu iddiaları tamamen soyut ve subjektif olup maddi dayanaktan yoksundur.

Öncelikle tarafımızca mahkemeyi yanıltma söz konusu olmayıp,  anayasamız ve yasalar ile teminat altına alınan hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının parçası olan dava açma hakkı kullanılarak mahkemenizde iş bu dava açılmıştır

Davalı idarenin yapmış olduğu usul ve işlemler usulsüzdür. Bu konuda yasal...

Devamını Oku