Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapıldı

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından 26 Kasım 2014 tarihinde resmi gazeteden yayınlanan tarife ile avukatlık asgari ücret tarifesinde çeşitli ücret değişiklikleri yaşandı. Avukatlık ücretinin asıl alacağı geçemeyeceği hükmü bu tarifede 11 maddenin 1. fıkrasına eklendi. Ayrıca özellikle seri davalar için uygulanan vekalet ücretleri de belirli sayılarla sınırlandırılarak çeşitli indirimlere gidildi. Buna göre 50 dosyaya kadar açılan seri davalarda vekalet ücretleri değişmezken 50 dava üzerinde açılan seri davalarda 50-100 dava arasında toplam vekalet ücretinin  %80’i, 101-250 arasında toplam vekalet ücretinin %60’ı, 250 ve üstü seri davalarda toplam vekalet ücretinin %40’ı avukatlık ücretine hükmedileceği bu tarife ile karara bağlandı. Özellikle toplu şekilde açılan iş davaları için büyük firmaların seri davalarda ödeyeceği avukatlık ücretleri yönünden bu tarife avukatların aleyhine sonuçlar doğuracak.

Bu maddelerin yanında İdare ve Vergi Mahkemelerinde görülen davalar ile Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde...

Devamını Oku