İSTANBUL ……. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO: 2013/………. Esas

CEVAP VEREN(DAVALI):

VEKİLİ: Av.Arif BALTACI

DAVACI:

VEKİLİ:

KONU: Davaya cevaplarımızın sunulmasından ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR

 

1.) Öncelikle huzurdaki dosya için DERDESTLİK itirazında bulunuyoruz. Dava dilekçesinden de anlaşıldığı üzere;davacı aynı hasara ilişkin müvekkil şirket aleyhine İstanbul …. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/………… Esas sayılı dosyası üzerinden dava açmıştır. Davacının aynı hasardan dolayı yeni bir dava açması hukuk kurallarına uygun değildir. Kaldı ki, trafik kazası neticesi ortaya çıkan zarar İstanbul ….. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/………… Esas sayılı davasında tespit edilip hüküm altına alınacaktır. Bu sebeple iş bu davanın açılmasında davacının hukuki yararı yoktur.

2.)Ayrıca davacı, müvekkil şirkete ait aracın sigortalı bulunduğu………………… Sigorta A.Ş. ile davaya konu ………………………….. TL’nin ödenmesi hususunda anlaştıklarını, sigorta şirketi tarafından...

Devamını Oku