Hukuk Genel Kurulu Kararı – Boşanma

T.C

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2011/2-634

K. 2011/720

T. 30.11.2011

KAVRAMLAR

BOŞANMA

EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI

YETERSİZ GEREKÇE

MADDİ TAZMİNAT

NAFAKA

AĞIR KUSURLU EŞ

KUSURSUZ EŞ

4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU Madde 166

6100 S. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Geçici Madde 3

1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) Madde 429

ÖZET: Taraflar arasındaki “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Eskişehir 2.Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 12.11.2009 gün ve 2009/189 E., 2009/879 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk...

Devamını Oku