Yargıtay Kararı – Meslek Hastalığı İş Kazası

                   

T.C

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/10546

K. 2014/16615

T. 8.7.2014

KAVRAMLAR

Meslek Hastalığı

İşe Giriş Bildirgesi

Sigortalı Çalışan

İş Kazası

Rücuan Tazminat

Müteselsil Sorumlu

DAVA: Rücuan tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı sebeplerle gerçekleşen davanın kabulüne dair hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi davalılar vekillerince istenilmesi ve L. K. vekilince de duruşma talep edilmesi üzerine: dosya incelenerek, işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 8.7.2014 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmiştir. Duruşma günü duruşmalı temyiz eden davalı adına...

Devamını Oku