İSTANBUL .İŞ MAHKEMESİ’ NE

DOSYA NO : 2013/…………..E

DAVALI      : 

VEKİLİ        : Av. Arif BALTACI 

DAVACI      :

VEKİLİ        : 

KONU            : Esasa ilişkin ek beyanlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR 

1-Davacı müvekkil davalı şirketin mevcut olan ulaşım hizmetinden yol güzergahı uymadığından yararlanamadığını kendisine yol masrafı verilmediğini belirtmektedir. Müvekkil şirketin davacıya yol masrafı verileceğine ilişkin sözleşmesel bir taahhüdü olamadığı gibi, fiili uygulama ile müdür statüsü olan işçilere yol ücreti ödemesi söz konusu değildir. Davacının talebi yersizdir, reddi gerekir.

2-Davacı fazla mesai yaptığı ve fazla mesai ücretlerinin ödenmediği iddiasındadır. Davacıya ait bordrolar incelendiğinde bordrolara yansıyan fazla mesai ücreti adı altındaki tüm ödemeler görülecektir. Müvekkil şirket sektöründe lider, Türkiye’nin saygın...

Devamını Oku