İSTANBUL … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO : 2013/ ……..Esas

BEYANDA BULUNAN ve

DÜZELTME TALEBİNDE

BULUNAN (DAVACI) : …………..A.Ş.

VEKİLİ : Av. Arif BALTACI

DAVALI:

KONU: Dava dilekçesinde ……………………………….A.Ş unvanının ……………………………….A.Ş olarak düzeltilmesi ve ara kararı gereği beyanlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1- Dava dilekçesinde …………………………… A.Ş unvanının, davalı vekilinin dilekçesinde belirttiği gibi …………………………………. A.Ş olarak düzeltiyoruz.

2- Dava konusu hasara ilişkin, hasar tutanağını düzenleyen tanıklar, Mahkemenizde vermiş oldukları ifadelerinde, hasar yerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin panosunu gördüklerini belirtmişler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmelerde de İnşaatın ………………………………… A.Ş tarafından yaptırıldığının bildirildiğini beyan etmişlerdir.

3- Yapılan icra takibine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan itirazda da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ekte sunulan ve Mahkeme ve...

Devamını Oku