Hukuk Genel Kurul Kararı – Site Yönetimi

                   

T.C

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2008/3-531

K. 2008/531

T. 17.09.2008

KAVRAMLAR

DAVA EHLİYETİ

SİTE YÖNETİMİ

ALACAK DAVASI

HUSUMET

TARAF EHLİYETİ

KAT MALİKLERİ

634 S. KAT MÜLKİYETİ KANUNU Madde 38,74

ÖZET: Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Antalya Dördüncü Asliye Hukuk Mahkemesî)’nce davanın husumet nedeniyle reddine dair verilen 20.03.2007 gün ve 566-109 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi’nin 29.11.2007 gün ve 19078-18095 sayılı ilamı ile; (…Davacı S.S.A… İşi. Kooperatifi...

Devamını Oku