Yargıtay Kararı – ADSL Abonelik Sözleşmesi

 

                  T.C

          YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/15721

K. 2010/6764

T. 13.5.2010

DAVA: Taraflar arasındaki abonelik sözleşmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

SONUÇ: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmaması göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 1.55 TL kalan harcın temyiz edenden alınmasına, 13.05.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

YEREL MAHKEME İLAMI

Devamını Oku