Akitler Hakkında Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/2865

K. 2005/11959

T. 1.12.2005

• AKİT GÖRÜŞMELERİNDEN DOĞAN SORUMLULUK ( Tarafların Aralarındaki Güven İlişkisini İhlal Ettikleri Takdirde Doğan Zarardan Sorumlu Olacakları – Davacının Akdin Kurulacağına Olan İnanç ve Güven Duygusuyla Yaptığı Harcamalar Nedeniyle Zararı Olup Olmadığı Araştırılması Gereği )

• BAYİLİK SÖZLEŞMESİ ( Tarafların Aralarındaki Güven İlişkisini İhlal Ettikleri Takdirde Doğan Zarardan Sorumlu Olacakları – Davacının Akdin Kurulacağına Olan İnanç ve Güven Duygusuyla Yaptığı Harcamalar Nedeniyle Zararı Olup Olmadığı Araştırılması Gereği )

• DÜRÜSTLÜK KURALINA UYGUN DAVRANMAK ( Davacının Akdin Kurulacağına Olan İnanç ve Güven Duygusuyla Yaptığı Harcamalar Nedeniyle Zararı Olup Olmadığı Araştırılması Gereği )

• GÜVEN İLİŞKİSİ ( Davacının Akdin Kurulacağına Olan...

Devamını Oku