İSTANBUL …..ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA,

 

DOSYA NO: 2013/……… Esas

CEVAP VEREN

(DAVACI): 

VEKİLİ: Av.Arif BALTACI

DAVALI:

VEKİLİ:

İHBAR EDİLEN:

VEKİLİ:

KONU: Davalının ve ihbar edilenin cevaplarına karşı beyanlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR 

 

1- Davaya konu sözleşmede belirtilen teslimi yapılacak ürünler niteliği gereği parça parça değil bir bütün olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca ürünlerin yerleştirileceği yerlerde bölge olarak yapılmakta olup, bir iş için davalıya herhangi bir yer teslimi söz konusu değildir. Dava konusu işin yapıldığı yerde oluşan iş kazasına ilişkin bölge, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinin kapsadığı sahanın tamamı olup, çok geniş bir alanı kapsamaktadır.

2- Yapılan işin boyutu oldukça büyüktür. Bütün alan üzerinde yerleştirilmesi gereken ürün miktarı yaklaşık 320.000 adet civarındadır. Bu...

Devamını Oku