BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

 

Spektrum İzleme Dairesi Başkanlığının Hazırladığı Takrir ve Ekleri

Karar Tarihi : 07.11.2012

Karar No: 2012/DK-12/554

Gündem Konusu : Telsim Mobil Telekomünikasyon AŞ’ye Uygulanan İdari Para Cezası.

 

KARAR                                                       :Spektrum İzleme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

 

İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından 2006 yılında Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ’ye 60 adet GSM baz istasyonuna ait ölçüm raporunun süresi içinde Bölge Müdürlüğüne gönderilmemesi nedeniyle 12.07.2001 tarihli ve 24460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 kHz – 60 GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 9’uncu maddesi uyarınca uygulanan ¨255.000 (iki yüz ellibeş bin Türk Lirası) idari para cezası uygulanmıştır.İstanbul Bölge Müdürlüğü...

Devamını Oku