2001 tarihinde çıkarılan Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Tescil süreleri, Yaş sınırları, Asgari Lisans çıkarma yaşları, Vize ve sezon başlangıç ve bitim tarihlerinde değişiklikler yapıldı.

Eski yönetmeliğin ekinde belirtilen bu hususlar yeni yönetmelik ile tamamen değiştirilmiş oldu. Bütün federasyonlar için yaş sınırlarının yeniden belirlendiği yönetmelik bir çok değişikliği de bünyesinde barındıyor.

Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 7/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “EK-5” ibaresi metinden çıkartılmıştır.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin eki EK-5 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin Ek-3 listesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“ EK-3

TESCİL SÜRELERİ-YAŞ SINIRLARI-ASGARİ...

Devamını Oku