Yargıtay Kararı – Ayıplı Mal Tüketici Hukuku

 

                 T.C

          YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/1122

K. 2002/1472

T. 5.3.2002

 

KAVRAMLAR

Ayıplı Mal

Tüketici Mahkemesi Görev Alanı

Araç Değişimi

Araç Çekici Gideri

4077 Sayılı Kanun

Şirketlerin Tüketici Olabilmesi

 

DAVA: Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı mahkemenin görevsizliğine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince her ne kadar duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de, davanın niteliği itibariyle bu isteğin reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

 

Devamını Oku