İSTANBUL …İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE;

 

DOSYA NO: 2013/…….Esas

(Beyanda Bulunan)

DAVALI : 

VEKİLİ :Av.Arif BALTACI

DAVACI : 

VEKİLİ : 

KONU : Bilirkişi raporuna ve esasa ilişkin beyanlarımızdır.

 

AÇIKLAMALAR

 

1- Davacı ……………………… tarihli dava dilekçesi ile, davalı müvekkil işyerinde …………. yılı ………….. ayından ……………. yılı ………… ayına kadar çalıştığını iş sözleşmesinin müvekkil davalı işverence haksız olarak feshedildiğini iddia ederek, kıdem tazminatı talebinde bulunmuştur.

2- Cevap dilekçesinde de izah edildiği üzere, davacı müvekkil davalı şirkette iki ayrı devrede çalışmış olup, ilk devre olan …………….. – …………………. tarihleri arasına tekabül eden çalışmasının üzerinden dava tarihi itibariyle …….. yıldan fazla süre geçmiştir. Bu nedenle ilgili talep zamanaşımına uğramıştır. Kaldı ki davacının ilk dönem çalışması kıdem tazminatı hak edecek şekilde...

Devamını Oku