Yargıtay Kararı – Tahliye Davası (Alacak Sebebiyle)

                 

T.C        

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/10608

K. 2014/1003

T. 28.1.2014

KAVRAMLAR

Tahliye Davası

Kira Alacağı

Kira Sebebiyle Alacak Davası

Cezai Şart

Fuzuli İşgal

Müdahalenin Meni

DAVA: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı alacak ve tahliye davasına dair kararın temyiz incelemesi duruşmalı olarak davalı tarafından süresi içinde istenilmekle gün tayin edilerek taraflara gönderilen davetiyelerin tebliğ edilmesi üzerine belli günde davalı vekili Av. Ö. A. A. ve davacı vekili Av. G. M. geldiler. Hazır bulunanların sözlü beyanları...

Devamını Oku