Yargıtay Kararı – Kira Sözleşmesi Tahliye

                T.C       

       YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/6431

K. 2011/11409

T. 24.10.2011

DAVA: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali-tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

KARAR: Dava, kira alacağının tahsili için yapılan icra takibine vaki itirazın iptali, temerrüt sebebiyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece kira sözleşmesindeki imzanın davalıya ait olmadığı anlaşıldığından davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı alacaklı vekili dava dilekçesinde, kira sözleşmesinin ön sayfasında kira başlangıcı olarak 1.5.2005 tarihi bulunmasına rağmen aynı sözleşmenin arka sayfasında 1.5.2006 tarihi yazıldığını,...

Devamını Oku