Yargıtay Kararı – Kira Alacağı Davası

                 

T.C

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/1334

K. 2014/1957

T. 24.2.2014

KAVRAMLAR

Alacak

Kira Sebebiyle Ödeme Emrine İtiraz

İtirazın Kaldırılması

Takibin Devamı

İcra Tazminatı

Sözlü Kira Sözleşmesi

DAVA: İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

KARAR: Davacı alacaklı vekili tarafından davalı borçlu hakkında kira alacağı sebebiyle başlatılan icra takibi sebebiyle düzenlenen ödeme emrine borçlu tarafından itiraz edilmesi üzerine davacı alacaklı vekili icra mahkemesine başvurarak itirazın...

Devamını Oku