Yargıtay Kararı – Ödeme Emrine İtirazda Zamanaşımı

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/14667

K. 2004/18913

T. 10.9.2004

ZAMANAŞIMI DEF’İ ( Ödeme Emrine Karşı İtirazda Bulunulmamış Olsa Dahi Takibin Kesinleşmesinden Sonra Mahkemeye Başvuruda Bulunulabileceği )

ÖDEME EMRİ ( Zamanaşımı Def’i – İtirazda Bulunulmamış Olsa Dahi Takibin Kesinleşmesinden Sonra Mahkemeye Başvuruda Bulunulabileceği )

TAKİBİN KESİNLEŞMESİ ( Sonraki Devrede Dayanak Çekin Zamanaşımına Uğradığından Bahisle Mahkemeye Başvuruda Bulunulabileceği – Ödeme Emrine Karşı İtirazda Bulunulmamış Olsa Dahi )

İCRANIN GERİ BIRAKILMASI ( Mahkemece Karar Verilmesi Gereği – Zamanaşımı Def’i/Takibin Kesinleşmesinden Sonra Mahkemeye Başvuruda Bulunulabileceği )

2004/m. 33/a, 71

6762/m. 726

ÖZET: Borçlu vekili takibin kesinleşmesinden sonraki devrede dayanak çekin...

Devamını Oku